N i e ś m i e r t e l n a   p o l i f o n i a
Piękno skrzypiec solo

Historia polifonii skrzypcowej nie zaczyna się i nie kończy na epoce baroku.  Projekt „Nieśmiertelna polifonia” to wybór 60 minut muzyki z blisko 400-stu lat historii polifonii skrzypcowej.

Projekt prezentuje trzy główne formy polifoniczne, niezwykle popularne w muzyce baroku – passacaglię, chaconnę oraz fugę. Trzy „filary” recitalu przedzielają natomiast formy fantazyjne, inspirowane suitą barokową. Program koncertu, mimo podobieństw formalnych, dzięki przekrojowi historycznemu daje słuchaczom możliwość zetknięcia się ze zróżnicowaną stylistyką – od wczesnego baroku po połowę XX wieku. Wyjątkowość projektu to również pierwszy z utworów programu – słynna Toccata i fuga d-moll Jana Sebastiana Bacha, w niezwykle efektownej i wymagającej dla skrzypka transkrypcji na skrzypce solo. Karol Lipiński-Brańka jest obecnie jedynym polskim skrzypkiem, który ma w repertuarze tę niezwykłą kompozycję.

 


Proponowany program koncertu:

J. S. Bach (1685-1750)                       - Toccata i fuga d-moll BWV 565
G. Ph. Telemann (1681-1767)          - Fantasia nr 9 h-moll TWV 40:22
                                                                    - Siciliana
                                                                    - Vivace
                                                                    - Allegro
H. I. Biber (1644-1704)                     - Passacaglia g-moll „Anioł stróż”
B. Godard (1849-1895)                     - Sonata nr 2 a-moll op. posth.
                                                                   - Sarabande
                                                                   - Rigaudon
                                                                   - Andante
                                                                   - Bourree
Ch. Sinding (1856-1941)                 - Chaconne d-moll op. 123