Wybierz z rozwijanego menu "2020" aby zapoznać się z aktualnym planem koncertów, lub "Archiwum koncertów" aby zapoznać się z dotychczasową działalnością.