KONCERT  124.jpeg

D ź w i ę k i   s p r z e c i w u
Żydowski świat muzyczny I poł. XX wieku


Na wiek XX. przypada twórczość wielu wybitnych, lecz zapomnianych kompozytorów żydowskiego pochodzenia, którzy pomimo represji starali się zachować swoją narodową i kulturalną tożsamość
w muzyce. 

Autorski projekt "Dźwięki sprzeciwu” ma na celu upowszechnienie wiedzy o tzw. "Żydowskiej Szkole Narodowej", której wielu kompozytorów wywodzi się z ziem polskich lub jest z nią związanych. Artyści prezentują dzieła, których autorzy wywodzą się z terenów Rosji, Polski, Francji, Szwajcarii, a także USA. Całość daje pełny obraz kształtowania się i rozwoju tradycji żydowskiej w muzyce klasycznej.

Projekt „Dźwięki sprzeciwu” ma także za zadanie ukazać infiltrację kultury muzycznej kompozytorów żydowskich z tendencjami stylistycznymi I. połowy XX wieku oraz być przyczynkiem do zastanowienia się nad fenomenem bezkonfliktowego i owocnego przenikania się artystycznych wpływów.

Proponowany program koncertu*:

F. Halphen (1872-1917)               - Andante religioso d'après un thème hébraïque

J. Engel (1868-1927)                     - Zwei Violinstucke op. 20

J. Achron (1886-1943)                  - Hebrew Melody

M. Weinberg (1919-1996)           - Sonatina op.46

L. Ornstein (1895-2002)              - Hebraic Fantasy

E. Bloch (1880-1959)                   - Suita Baal Schem

czas trwania: 50 min.
 

*Program może być nieznacznie modyfikowany wg specyfiki festiwalu, okoliczności, uroczystości itp.

 

O projekcie "Dźwięki sprzeciwu" pisano:

 

Temat muzyki żydowskiej i jej tożsamości budzi w Polsce w ostatnich latach coraz większe zainteresowanie. Odrzucona w okresie okupacji niemieckiej, w latach powojennych częściowo zapomniana (…) , twórczość ta stanowi ogromny obszar wymagający badań jak i upowszechniania. Projekt „Dźwięki sprzeciwu” jest szansą na wypełnienie tej pustej przestrzeni.

prof. Ewa Prawucka, Akademia Muzyczna we Wrocławiu

Karol Lipiński-Brańka jest wybitnie uzdolnionym skrzypkiem młodego pokolenia.
Projekt jest niezwykle ciekawą propozycją opracowania od strony naukowej i artystycznej zaniedbanego obszaru polskiej kultury muzycznej, związanej z twórczością kompozytorską i działalnością twórców polskich żydowskiego pochodzenia, działających w XX wieku.

prof. Marcin Łukaszewski, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

Dzięki młodzieńczemu zapałowi i oryginalnym interpretacjom muzyka ta brzmi w wykonaniu młodych artystów niezwykle brawurowo, świeżo i barwnie, co z pewnością docenia publiczność. Rekomenduję projekt „Dźwięki sprzeciwu”, jako istotny dla rozwoju świadomości i popularyzacji muzyki autorstwa często niestety zapomnianych kompozytorów, których Żydowskie korzenie nierzadko sięgały Ziem Polskich.

Halina Wasilewicz, Prezes Towarzystwa Sołeczno-Kulturalnego Żydów