karol lipiński-Brańka

K A R O L 

L I P I Ń S K I - B R A Ń K A

 

Z   R E C E N Z J I 

“Ton skrzypiec śpiewny, pieszczący ucho, a zarazem szlachetny, co nie zawsze idzie w parze. Do tego dochodzi błyskotliwość techniki. Czyżby nowe wcielenie owego Karola Lipińskiego, który dzielnie staczał turnieje z samym Paganinim?"

„Mazowieckie to i owo”, Ani jednej pustej nuty

 

“Muzycy stworzyli interpretacje obfitujące w szlachetne piękno, kolorystyczną maestrię i brzmieniową doskonałość.”

„Przewodnik Katolicki” 

K O N C E R T Y

  L I S  

17

Listopad 17, 2019 g. 19:00
Karol Lipiński-Brańka - skrzypce

Adam Klarecki - organy

Koncert Cecyliański
Ostrowiec Świętokrzyski

 

  G R U  

15

Grudzień 15, 2019 g. TBA
Karol Lipiński-Brańka - skrzypce
Marina Belashuk - fortepian
Narodowa Filharmonia
Omsk, Rosja